دکتر ناجی ؛ باید برگزاری برنامه های ملی برای استان مزایا و امتیازاتی داشته باشد

دکتر ناجی در شورای آموزش و پرورش هرمزگان؛ باید برگزاری برنامه های ملی برای استان مزایا و امتیازاتی داشته باشد/توسعه فضای آموزشی در هرمزگان باید جدی دنبال شود معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به افتخار آفرینی دانش آموزان استان در حوزه های علمی و ورزشی، گفت: باید توفیقات آموزش و پرورش […]

دکتر ناجی در شورای آموزش و پرورش هرمزگان؛

باید برگزاری برنامه های ملی برای استان مزایا و امتیازاتی داشته باشد/توسعه فضای آموزشی در هرمزگان باید جدی دنبال شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به افتخار آفرینی دانش آموزان استان در حوزه های علمی و ورزشی، گفت: باید توفیقات آموزش و پرورش و افتخارات دانش آموزان استان به درستی در جامعه انعکاس یابد.

دکتر سعید ناجی در جلسه شورای آموزش و پروش، افزود: اخبار خوب موجب ایجاد نشاط و تقویت امید در جامعه می شود به ویژه خبرهای خوب از حوزه آموزش و پرورش که با زندگی مردم گره خورده است.

وی اضافه کرد: مردم استان باید در جریان تمامی اخبار خوب که در پیرامون آنها به وقوع می پیوندد قرار گیرند و این امر وظیفه دستگاه های اجرایی است.

ناجی با اشاره به ظرفیت های موجود در قانون شورای آموزش و پرورش، افزود: باید بتوان از ظرفیت های قانون این شورا در تقویت هر چه بیشتر آموزش و پرورش استان استفاده کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه توسعه فضای آموزشی در هرمزگان باید جدی دنبال شود، تصریح کرد: ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش ظرفیت خوبی است که می توان در توسعه فضای آموزشی استان از آن بهره گرفت.

وی با اشاره به ضرورت همسویی جلسات متعدد استان با یکدیگر ، گفت: برای افزایش بهره بری با همسو سازی جلسات متعدد استان با یکدیگر باید بتوان از مصوبات این جلسات در حوزه های مختلف استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: باید بتوان میان جلسات متعدد استان همسویی ایجاد کرد تا در یک مسیر هماهنگ حرکت کرده و نتیجه مطلوبی برای استان به دست آید.

ناجی به برگزاری مسابقات ملی دانش آموزی اشاره کرد و افزود: باید برگزاری مسابقات و برنامه های ملی برای استان مزایا و امتیازاتی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در برگزاری برنامه های ملی باید بتوان ظرفیت های استان را معرفی و امتیازاتی برای هرمزگان کسب کرد در این صورت است که می توان گفت میزبانی مسابقات و برنامه های ملی برای هرمزگان مفید بوده است.

“بابک پارسا”