دیپلماسی محیط زیستی دولت مردمی ادامه دارد

دیدارهای دوجانبه علی سلاجقه با وزرای محیط زیست کشورهای جهان

دیدارهای دوجانبه علی سلاجقه با وزرای محیط زیست کشورهای مختلف در راستای دیپلماسی محیط زیستی دولت مردمی ادامه دارد.

علی سلاجقه در دومین روز از سفر خود به نایروبی پایتخت کشور کنیا و سخنرانی در ششمین مجمع محیط زیست ملل متحد (UNEA 6) با اینگر اندرسون، دبیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

معاون رییس جمهور همچنین امروز با وزرای محیط زیست مالزی، چین، عربستان، قطر، آذربایجان، ترکیه و کنیا دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدارها به افزایش همکاری دو و چند جانبه برای حل مشکلات و معضلات محیط زیست منطقه و جهان تاکید کرد.