رأی قاطع و عادلانه دادگاه برای قاتلین حیات وحش

در این راستا دونفر متخلف به اتهام شکاروصید جانوران وحشی حمایت شده و معاونت درشکار وصید جانوران وحشی حمایت شده دستگیرشده بودند که تصمیم و رای نهایی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رودان گرفته شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ناظر دهقانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان از رای […]

در این راستا دونفر متخلف به اتهام شکاروصید جانوران وحشی حمایت شده و معاونت درشکار وصید جانوران وحشی حمایت شده دستگیرشده بودند که تصمیم و رای نهایی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رودان گرفته شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

ناظر دهقانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان از رای نهایی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان رودان درخصوص متخلفین شکاروصید که چندی پیش  با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی شهر ستان رودان دستگیر شده بودند خبرداد.که دراین راستا یک راس بزکوهی و یک قبضه سلاح دولول ساچمه زنی ته پر از متخلفین کشف و ضبط شد.

رای دادگاه :

با توجه به کیفر خواست صادره ، اتهام وارده علیه متهمین را محرز دانسته و به استناد به بند الف ماده ۱۲و بند ت ماده ۱۲۷(صلاحی ۲۵/۹/۱۳۷۵) و ماده ۱۴قانون شکاروصید مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۴۶ و مصوبه ی ۱۶۸ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۷۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین گونه های جانوران وحشی و بند سوم تصویب نامه شماره ۱۸۰۴۶مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ ومجازات در جه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وتبصره ۲و۴آن متهم (ردیف اول) را علاوه بر ضبط سلاح مکشوفه شامل یک قبضه سلاح ساچمه زنی دولول  ، متهم ردیف اول به اتهام مباشرت در شکار هجده میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی ومتهم ردیف دوم به اتهام معاونت در شکار به جزای نقدی معادل ده میلیون ریال با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت محکوم می نماید .

با عنایت به اقرار متهمین به ندامت و اظهار ندامت با استناد ماده ۳۷ و بند ت  ث- ج ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی نامبرده را (متهم ردیف اول) به پاانزده میلیون ریال و متهم ردیف دوم به هشت میلیون ریال با احتساب ایام بازداشت قبلی تخفیف وتقلیل می نماید . همچنین به لحاظ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ۴۹۸ آیین دادرسی کیفری متهم را در راستای اجرای مجازات تکمیلی و با عنایت به بند چ ماده فوق الذکر مباشر جرم (متهم ردیف اول) از حمل اسلحه به مدت دوسال محروم می گردد ونیز با توجه به کم آبی و خشکسالی اخیر کشور و جهت ذخیره آب در دامان طبیعت برای استفاده جانوران وحشی حمایت شده مستند به بند زماده ۲۳متهم ردیف اول ملزم به تهیه سه آبشخور در منطقه و محل تعیین شده توسط اداره محیط زیست می باشد .

در ادامه : لازم به ذکر است یگان حفاظت محیط زیست این اداره ضمن گشت و کنترل مداوم در جهت حفظ و حراست از حیات وحش و عرصه های طبیعی در حوزه استحفاظی آن  شهرستان،  از همکاری صمیمانه دادگستری شهرستان رودان در برخورد با متخلفین شکار و صید کمال تشکر را دارد.

مجید منصوری علی آبادی