رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: با ارجاع آنلاین پرونده‌ها در دادگستری هرمزگان هیچ دادخواست و شکوائیه ارجاع نشده‌ای وجود ندارد

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: بر اساس آمار ارائه شده در کتابچه نظارتی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان رتبه اول کشور را با نداشتن حتی یک شکوائیه و دادخواست ارجاع نشده به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده، صفر درصد […]

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: بر اساس آمار ارائه شده در کتابچه نظارتی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان رتبه اول کشور را با نداشتن حتی یک شکوائیه و دادخواست ارجاع نشده به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده، صفر درصد از مجموع شکوائیه‌ها و دادخواست‌ها در هرمزگان ارجاع نشده است، گفت: به این ترتیب، دادگستری استان هرمزگان هیچ دادخواست و شکوائیه ارجاع نشده‌ای ندارد و حائز مقام اول کشور در این شاخص می‌باشد.

قهرمانی تصریح کرد: در راستای مفاد سند تحول دستگاه قضایی و با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از ارائه آمار صوری و نگهداشت دادخواست‌ها و شکوائیه ها، دستورالعمل مدیریت ارجاع لحظه‌ای و آنلاین پرونده‌ها برای اولین بار در کشور از تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱ در شعب دادسرا، محاکم قضایی و شورا‌های حل اختلاف استان هرمزگان اجرا شد که نتایج ملموس و موفقیت‌های قابل توجهی را به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، رضایتمندی مردم، کاهش ورودی و جلوگیری از انباشت پرونده ها، تسریع در فرآیند دادرسی و ارتقا کیفیت رسیدگی ها، کاهش میانگین زمان ارجاع پرونده‌های قضایی، افزایش اتقان آرا و تصمیمات قضایی و کاهش حجم کار کارکنان اداری و قضایی را از مهمترین نتایج اجرای دستورالعمل مدیریت ارجاع لحظه‌ای و آنلاین پرونده‌ها در دادگستری استان هرمزگان برشمرد.

وی تأکید کرد: با اجرای دستورالعمل مدیریت ارجاع لحظه‌ای و آنلاین پرونده‌ها ضمن تلاش برای ارتقای رضایت مندی مراجعان و همکاران، از ارائه هرگونه آمارسازی صوری و کاذب و معطل کردن ارجاع و اقداماتی که موجبات نارضایتی یا تضییع حقوق مردم می‌گردد، به صورت جدی جلوگیری شده است و تمامی کارتابل‌ها در پایان هر روز اداری صفر می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ارائه خدمات در دستگاه قضایی این استان با استفاده از فن‌آوری‌های نوین تسهیل شده است، نظارت روزانه بر خروجی و انشا آرا، مدیریت پرونده‌های مهم و جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از مهمترین عوامل تسریع دهنده در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد.