راهپیمایی باشکوه روز قدس در بندرعباس ودر ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

راهپیمایی باشکوه روز قدس در بندرعباس ودر ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱   برای  دیدن این ویدئو    اینجـــا کلیـــک  کنیــــد   بابک پارسا ////

راهپیمایی باشکوه روز قدس در بندرعباس ودر ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

برای  دیدن این ویدئو 

 

اینجـــا کلیـــک  کنیــــد

 

بابک پارسا ////