ردیابی ملخ صحرایی با نرم افزارهای جدید

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از ردیابی ملخ صحرایی با نرم افزارهای جدید خبر داد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، سید عبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: با توجه به هشدارهای سازمان حفظ نباتات و از آنجائی که استان هرمزگان به عنوان یکی از خطوط ورود این آفت به کشور شناخته شده اجرای عملیات […]

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از ردیابی ملخ صحرایی با نرم افزارهای جدید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، سید عبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: با توجه به هشدارهای سازمان حفظ نباتات و از آنجائی که استان هرمزگان به عنوان یکی از خطوط ورود این آفت به کشور شناخته شده اجرای عملیات ردیابی در نیمه دوم سالجاری در بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی استان انجام شده است.

وی همچنین افزود: این مقدار پایش با مشارکت نیروهای مردمی و کشاورزان و همچنین بکارگیری از سیستم های جدید ردیابی که اخیرا آموزشهای استفاده از آن در اختیار همکاران در مدیریت ای جهادکشاورزی شهرستانها قرار گرفته انجام شده است.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ادامه داد: از ابتدای دیماه سالجاری تاکنون عملیات ردیابی با نرم افزار ELOCUST3M در سطح ۶۰۰ هزار و۶۰۰ هکتار انجام گردیده است که این میزان در تهیه نقشه های پیش آگاهی ملخ صحرائی در جنوب کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

گفتنی است؛ استان هرمزگان از جمله استانهای دارای رکود بالا در میزان ردیابی با نرم افزار مذکور نیز است.