رهاسازی هشت قطعه لاک پشت دریایی در زیستگاه خود

این رهاسازی توسط پرسنل شرکت نفت لاوان انجام شد به گزارش صدای گامبرون ، هشت قطعه لاک یشت دریایی که در حوضچه آبگیر شرکت نفت لاوان گرفتار شده بود . در اقدامی زیست محیطی توسط پرسنل ان شرکت با انجام عملیات نجات وبازگرداندن لاک پشت ها به زیستگاه خود ،  طی چندین بار متوالی انجام […]

این رهاسازی توسط پرسنل شرکت نفت لاوان انجام شد

به گزارش صدای گامبرون ، هشت قطعه لاک یشت دریایی که در حوضچه آبگیر شرکت نفت لاوان گرفتار شده بود . در اقدامی زیست محیطی توسط پرسنل ان شرکت با انجام عملیات نجات وبازگرداندن لاک پشت ها به زیستگاه خود ،  طی چندین بار متوالی انجام شد .