رهاسازی یک بهله جغد انبار در دامن طبیعت

این جغد پس از تیمار در دامن طبیعت توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست منطقه گنو رهاسازی شد ، دهقانی رئیس منطقه حفاظت شده گنو ازرها سازی یک بهله جغد انبار (جغد سفید)  توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آن منطقه خبرداد. وی افزود: این جغد سفید ، توسط طبیعت دوستان  تحویل سرمحیط بانی گنو […]

این جغد پس از تیمار در دامن طبیعت توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست منطقه گنو رهاسازی شد

، دهقانی رئیس منطقه حفاظت شده گنو ازرها سازی یک بهله جغد انبار (جغد سفید)  توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آن منطقه خبرداد.
وی افزود:
این جغد سفید ، توسط طبیعت دوستان  تحویل سرمحیط بانی گنو شده بود که پس از تیمارداری و معاینه دامپزشک در طبیعت رهاسازی شد .