رهاسازی یک بهله دلیجه در شهرستان میناب

بذرافشان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میناب از رهاسازی یک بهله دلیجه در آن شهرستان خبرداد. وی افزود: طی همکاری همیاران فعال زیست محیطی شهرستان میناب یک بهله دلیجه که از ناحیه بال ها زخمی شده بود تحویل آن اداره گردید که پس از یک دوره تیمارداری در دامان طبیعت ودرزیستگاه خود رها سازی شد. […]

بذرافشان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میناب از رهاسازی یک بهله دلیجه در آن شهرستان خبرداد.
وی افزود:
طی همکاری همیاران فعال زیست محیطی شهرستان میناب یک بهله دلیجه که از ناحیه بال ها زخمی شده بود تحویل آن اداره گردید که پس از یک دوره تیمارداری در دامان طبیعت ودرزیستگاه خود رها سازی شد. در این گزارش بذرافشان از همکاری همیاران زیست محیطی تقدیروتشکر کرد .