رها سازی یک بهله شاهین (بحری)

به گزارش (صدای گامبرون ) یک بهله شاهین(بحری) کشف شده با نام انگلیسی Peregrine Falcon و نام علمی (Falco peregrinus) که بر اساس  بررسی به عمل آمده در شهرستان بندرعباس صید شده بود پس از تیمار اولیه، تایید سلامت توسط دامپزشکان این اداره کل، انجام حلقه گذاری و نمونه برداری طبق دستورالعمل مربوطه، در زیستگاه طبیعی […]

به گزارش (صدای گامبرون )

یک بهله شاهین(بحری) کشف شده با نام انگلیسی Peregrine Falcon و نام علمی (Falco peregrinus) که بر اساس  بررسی به عمل آمده در شهرستان بندرعباس صید شده بود پس از تیمار اولیه، تایید سلامت توسط دامپزشکان این اداره کل، انجام حلقه گذاری و نمونه برداری طبق دستورالعمل مربوطه، در زیستگاه طبیعی رهاسازی شد.