روز جهانی پرندگان مهاجر در سال ۲۰۲۴

حفاظت از حشرات ، حفاظت از پرندگان

برنامه های روز جهانی پرندگان مهاجر دو بار در سال و در دومین شنبه ماه می و اکتبر (مصادف با اردیبهشت و مهرماه) برگزار می شود تا نیاز به حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه های آنها مورد توجه قرار گیرد. از سال ۲۰۰۶ میلادی، هر ساله کمیته روز جهانی پرندگان مهاجر بر روی یک موضوع متمرکز می شود؛ عنوان شعار سال ۲۰۲۴ «حفاظت از حشرات، حفاظت از پرندگان» تعیین شده است.
برای اولین بار، کمپین روز جهانی پرندگان مهاجر در سال ۲۰۲۴ بر اهمیت حشرات برای پرندگان مهاجر متمرکز شده است و نگرانی‌های مربوط به کاهش جمعیت حشرات را برجسته می‌کند. حشرات منابع ضروری انرژی برای بسیاری از گونه های پرندگان مهاجر نه تنها در طول فصول تولید مثل بلکه در طول مهاجرت های گسترده زمستانه شان هستند، و تأثیر زیادی بر زمان، مدت و موفقیت کلی مهاجرت پرندگان می گذارد. در طول مسیرهای مهاجرت خود، پرندگان در سایت های بین راهی و هنگام توقف به طور فعال در مزارع، جنگل ها، تالاب ها و زیستگاه های مختلف به دنبال حشرات هستند. زمان مهاجرت پرندگان اغلب مصادف با اوج فراوانی حشرات در توقف گاه هاست که مواد مغذی پرندگان را فراهم می کنند تا ذخایر انرژی خود را قبل از ادامه سفر دوباره تامین کنند. از بین رفتن و اختلال در جمعیت حشرات در مکان های تولیدمثل و در امتداد مسیرهای مهاجرت پرندگان، بقای پرندگان را تهدید می کند. فضاهای طبیعی مانند جنگل ها و مراتع که به دلیل توسعه کشاورزی و شهری تغییر یافته یا در معرض خطر قرار گرفته اند و اثرات آن مانند آلودگی نوری می تواند منجر به کاهش جمعیت حشرات شود. آفت کش ها و علف کش هایی که با هدف محافظت از محصولات کشاورزی و باغی تولید شده اند به حشراتی که پرندگان برای غذا به آنها تکیه می کنند آسیب می رسانند. در سرتاسر جهان، به نظر می‌رسد که جمعیت حشرات با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است؛ کمبود حشرات که منبع مهم انرژی و پروتئین هستند می تواند مهاجرت و جوجه آوری پرندگان را مختل کند و منجر به ضعف سیستم ایمنی، کاهش موفقیت باروری و افزایش نرخ مرگ و میر برای پرندگان بالغ و جوجه های آنها شود. این در حالی است که پرندگان نقش مهمی در گرده افشانی و کنترل آفات دارند و کمبود حشرات باعث اختلال در عملکرد این اکوسیستم می شود. جمعیت بیش از حد برخی حشرات، بدون شکارچیان طبیعی از پرندگان، همچنین می تواند باعث شیوع بیماری شود که به سلامت گیاهان و کشاورزی آسیب می رساند. هدف از گرامیداشت این روز جهانی، افزایش آگاهی در مورد اهمیت حشرات به عنوان منابع انرژی ضروری برای پرندگان و حمایت از راه‌های حفاظت از حشرات و پرندگان است. کمپین روز جهانی پرندگان مهاجر در سال ۲۰۲۴ بر نیاز به اقدامات پیشگیرانه حفاظتی تأکید می کند که شامل کاهش استفاده از آفت کش ها و کودها و در صورت امکان، روی آوردن به کشاورزی ارگانیک است. اقدامات دیگر شامل حفظ و اتصال مناطق پوشش گیاهی طبیعی است که غذا و سرپناهی برای پرندگان و سایر گونه ها در مناظر کشاورزی فراهم می کند.
از  سال ۲۰۰۸ میلادی مصادف با سال ۱۳۸۷ شمسی تاکنون اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان هر ساله همگام با دیگر علاقه مندان در سراسر دنیا با اجرای برنامه هایی همچون برگزاری کارگاه آموزشی، بازدید دانش آموزان از پرندگان درساحل، مسابقه نقاشی، تهیه بروشور، گزارش خبری و … سعی بر آن داشته تا گامی موثردر جهت انجام وظایف سازمانی خود بردارد.