رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران

رئیس جمهور با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از رصدخانه اقتصاد ایران به صورت رسمی رونمایی کرد. دکتر سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز یکشنبه در قالب فرآیند نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته بود، از رصدخانه اقتصاد ایران شامل سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی اقتصاد […]

رئیس جمهور با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از رصدخانه اقتصاد ایران به صورت رسمی رونمایی کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز یکشنبه در قالب فرآیند نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته بود، از رصدخانه اقتصاد ایران شامل سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی اقتصاد ایران و سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی رونمایی کرد.

یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور، امکان رصد دقیق و به روز این اطلاعات، ایجاد شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و کلیه شرکت‌های تحت کنترل دولت و همچنین امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد از جمله ویژگی‌ها و کاربردهای این سامانه‌ها است.