سازمان محیط‌زیست برای گونه‌های قاچاق مجوز خروج صادر نمی‌کند

در روزهای اخیر درخواست‌های متعددی مبنی بر خروج گونه‌های گیاهی و جانوری که بعضی از آنها جزو ضمائم کنوانسیون تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض است، به دفتر حیات وحش ارسال شده در حالی که این مساله کاملا غیرقانونی است. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط زیست افزود: خروج گونه‌های […]

در روزهای اخیر درخواست‌های متعددی مبنی بر خروج گونه‌های گیاهی و جانوری که بعضی از آنها جزو ضمائم کنوانسیون تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض است، به دفتر حیات وحش ارسال شده در حالی که این مساله کاملا غیرقانونی است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط زیست افزود: خروج گونه‌های ثبت شده در این کنوانسیون منوط به ارائه مدارک مثبت و اصل مجوز سایتیس از کشور مبداء آن گونه است؛ به این معنی که گونه‌ها باید از مسیر قانونی وارد کشور شده و دارای مجوز خروج سایتیس از کشور مبداء باشند تا بر اساس اطلاعات آن بتوان مجوز خروج از کشور برای آنها صادر کرد.

ابدالی اضافه کرد: با توجه به عضویت بیشتر کشورها از جمله ایران در کنوانسیون سایتیس که هدف آن مبارزه با قاچاق گونه های حیات وحش است، ورود و خروج گونه های مشمول سایتیس الزاما در صورت ارائه مجوز خروج اولیه کشور مبداء است و بدون آن، گونه جزء مصادیق قاچاق و استحصال غیر قانونی محسوب شده و امکان صدور مجوز خروج برای آن غیر ممکن خواهد بود.

وی تاکید کرد: لازم است شهروندان قبل از اقدام برای خروج گونه از کشور از داشتن مستندات لازم به ویژه مجوز سایتیس مخصوص گونه خود اطمینان حاصل کنند.