سردار پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه دست آوردهای فرماندهی انتظامی هرمزگان بازدید کرد

سردار پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه دست آوردهای فرماندهی انتظامی هرمزگان بازدید کرد   برای دیدن این ویدئو   اینجـــآ کلیـــک کنیـــد     بابک پارسا ///

سردار پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه دست آوردهای فرماندهی انتظامی هرمزگان بازدید کرد

 

برای دیدن این ویدئو

 

اینجـــآ کلیـــک کنیـــد

 

 

بابک پارسا ///