سرشماری سالانه نیمه زمستانه پرندگان آبــزی وکنار آبزی در استان هرمزگان آغاز شد.

  سرشماری سالانه نیمه زمستانه پرندگان آبــزی وکنار آبزی کــه در سراسر دنیا در یک بازه زمانی معین ( ماه ژانویه) انجام و توسط سازمان بین المللی تالابها Wetlands International)) حمایت و پیگیری می شود راهگشای تحقیقات جهانی در راستای حفظ پرندگان و زیستگاه های آنها می باشد. سرشماری مذکور در استان هرمزگان از تاریخ […]

 

سرشماری سالانه نیمه زمستانه پرندگان آبــزی وکنار آبزی کــه در سراسر دنیا در یک بازه زمانی معین ( ماه ژانویه) انجام و توسط سازمان بین المللی تالابها Wetlands International)) حمایت و پیگیری می شود راهگشای تحقیقات جهانی در راستای حفظ پرندگان و زیستگاه های آنها می باشد. سرشماری مذکور در استان هرمزگان از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ مطابق با برنامه هر ساله و همزمان با کل کشور و سراسر دنیا آغاز شد. این سرشماری توسط کارشناسان استانی و اعضای فعال سمن های زیست محیطی در حوزه پرندگان در سواحل و تالاب های شهرستانهای ساحلی استان آغاز شده که با توجه به بارندگی ها در حال حاضر متوقف شده است و در هفته آینده ادامه خواهد یافت.

سرشماری پرندگان مهاجر آبی در سطح جهان یک برنامه بلند مدت نظارت و پایش جمعیت پرندگان در فصل زمستان با تاکید بر تالابها و مناطق تجمع پرندگان آبی زمستان گذران می باشد. این برنامه از سال ۱۹۶۷ میلادی توسط دفتر بین المللی تحقیقات تالابها و پرندگان آبزی که در حال حاضر دفتر تالابهای بین المللی نامیده می شود سازماندهی شده و امروزه در اغلب کشورهای جهان اجرا میگردد. تنوع و جمعیت پرندگان یک منطقه شاخص بسیار مناسبی برای رشد یا زوال آن زیستگاه می باشد. با توجه به سرشماری های سالهای گذشته پیش بینی می شود که در این سرشماری نیز شاهد حضور هزاران پرنده از حدود ۸۰ گونه از خانواده ها و راسته های مختلف پرندگان آبزی و کنارآبزی باشیم. این مهاجران زمستانی اغلب گونه هایی از خانواده های حواصیلیان، آبچلیکیان ، سلیمیان و کاکاییان و باکلانیان و… می باشند.

لازم به ذکر است سرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی در سراسر دنیا در بازه زمانی یک ماهه ژانویه انجام می شود اما به دلیل شرایط خاص در عملیات سرشماری پیش رو از نظر ویروس کرونا و چالشها و مشکلات احتمالی، دبیرخانه بین المللی تالابها انجام عملیات سرشماری پرندگان را تا تاریخ نهم اسفند ماه (۲۸ فوریه) مورد پذیرش قرار می دهد. نتایج سرشماری مذکور پس از پایان برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.