سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در استان هرمزگان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در استان هرمزگان از تاریخ ۲۴/۱۰/۹۹ مطابق با برنامه هر ساله و همزمان با کل کشور و سراسر دنیا آغاز شد. این سرشماری توسط کارشناسان مجرب استانی و اعضای فعال سمن های زیست محیطی در حوزه پرندگان در حال انجام است. […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در استان هرمزگان از تاریخ ۲۴/۱۰/۹۹ مطابق با برنامه هر ساله و همزمان با کل کشور و سراسر دنیا آغاز شد. این سرشماری توسط کارشناسان مجرب استانی و اعضای فعال سمن های زیست محیطی در حوزه پرندگان در حال انجام است. اجرای این برنامه در سطوح ملی و بینالمللی سبب خواهد شد که اطلاعات با ارزشی در مورد برآورد اندازه جمعیت و تنوع گونههای مختلف پرندگان هر یک از مناطق تالابی، توصیف و تشریح تغییرات حاصله در تعداد و پراکنش جمعیتهای پرندگان مهاجر آبی، ارزیابی اهمیت هر یک از سایتها برای پرندگان مهاجر آبی در طول فصل زمستانگذرانی، مقایسه میزان جمعیت و تنوع پرندگان موجود در هر یک از مناطق تالابی بهعنوان شاخص برای ارزیابی وضعیت زیستگاهی هر یک از سایتها، به دست آید. از آنجا که پرندگان جزو گونه های شاخص سلامت زیستگاه هستند، هر گونه تغییری در تعداد و تنوع آنها مستقیماً به وضعیت زیستگاهشان مرتبط است و روند کاهش جمعیت و تنوع پرندگان، زنگ خطری برای آن منطقه به شمار می رود.

استان هرمزگان با توجه به زیستگاه های متنوع تالابی و ساحلی و با داشتن تالابهای حائز اهمیت بین المللی که ۱۴ درصد از کل مساحت تالابهای بین المللی کشور را تشکیل می دهند، بسیار مستعد حضور انواع پرندگان مهاجر آبزی است و این امر در نتایج سرشماری های گذشته محرز شده است؛ بطوریکه بیشترین تنوع پرندگان آبزی و کنارآبزی در کشور همواره از استان هرمزگان گزارش می شود. اکوسیستم های مناسب آبی از تالابهای ساحلی دریایی تا پهنه های وسیع گلی و سواحل شنی و جنگلهای همیشه سبز مانگرو، جنوبی ترین استان کشور را پذیرای انواع گونه های پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی از اوایل پاییز تا اواخر زمستان کرده است. این مهاجران زمستانی اغلب گونه هایی از خانواده های حواصیلیان، آبچلیکیان ، سلیمیان و کاکاییان و باکلانیان ومی باشند.

لازم به ذکر است سرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی در سراسر دنیا در بازه زمانی یک ماهه ژانویه انجام می شود اما به دلیل شرایط خاص در عملیات سرشماری پیش رو از نظر ویروس کرونا و چالشها و مشکلات احتمالی، دبیرخانه بین المللی تالابها انجام عملیات سرشماری پرندگان را استثنائاً تا تاریخ دهم اسفند ماه (۲۸ فوریه) مورد پذیرش قرار می دهد. نتایج سرشماری مذکور پس از پایان برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.