سفر وزیر کشور به جزیره هرمز

در دومین روز از سفر هیات دولت به استان هرمزگان وزیر کشور به جزیره هرمز سفر کرد.