در حاشیه مجمع توسعه سبز سازمان همکاری‌های شانگهای،

سلاجقه با وزیر محیط زیست قطر دیدار و گفتگو کرد

علی سلاجقه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه مجمع توسعه سبز سازمان همکاری‌های شانگهای با وزیر محیط زیست قطر دیدار و گفتگو کرد.

علی سلاجقه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با عبدالله بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی، وزیر محترم محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر دیدار و گفتگو کرد.

سلاجقه در این دیدار بر تداوم همکاری در زمینه اجلاس گردو غبار تاکید کرد و افزود: انتقال تجربه در خصوص پایش خلیج فارس و دریای عمان یکی از اهدافی است که ما دنبال می کنیم و این تنها با همکاری کشورهای منطقه امکان پذیر است.

معاون رییس جمهور ایجاد مرکز منطقه ای در جزیره هرمز را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تقویت کنوانسیون راپمی با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس می تواند در بهبود شرایط محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان موثر باشد.