سنجش آنلاین مخازن زیرزمینی مرکز انتقال نفت مهرآران

  مخازن زیر زمینی مرکز انتقال نفت مهرآران توسط مهندسین ابزار دقیق منطقه خلیج فارس از حالت دستی به آنلاین تبدیل شد.  رئیس واحد مهندسی ابزار دقیق منطقه گفت : مخزن های زیر زمینی مرکز انتقال نفت مهرآران شامل Drain Tank  ،Oily Water از جمله تجهیزاتی هستند که سطح سیال در آنها باید به صورت مستمر مورد سنجش […]

 

مخازن زیر زمینی مرکز انتقال نفت مهرآران توسط مهندسین ابزار دقیق منطقه خلیج فارس از حالت دستی به آنلاین تبدیل شد.

 رئیس واحد مهندسی ابزار دقیق منطقه گفت : مخزن های زیر زمینی مرکز انتقال نفت مهرآران شامل Drain Tank  ،Oily Water از جمله تجهیزاتی هستند که سطح سیال در آنها باید به صورت مستمر مورد سنجش قرار بگیرند.

پدرام قاسمی افزود : سیستم قبلی مخازن شامل سویچ های سطح بود که فقط کار قطع و وصل پمپ تخلیه مخزن را انجام می داد که با اجرای پروژه سنجش آنلاین مخازن زیرزمینی، سطح مخازن با دقت میلی متری برروی HMIهای اتاق کنترل نمایش داده می شوند به این ترتیب نیاز به سنجش دستی مخزن ( دیپ زدن دستی ) رفع و سطح مخازن به طور مستمر برروی سیستم کنترل نمایش و ثبت می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این با تعریف سویچ ها و آلارم های نرم افزاری ، هشدارهای لازم جهت تخلیه مخزن به صورت اتوماتیک در اتاق کنترل اعلام خواهد شد.

قاسمی در خصوص پیاده سازی این پروژه گفت: دقت اندازه گیری، سنجش مستمر و اتوماتیک ، اعلام هشدار سطح به صورت اتوماتیک ، عدم نیاز به سنجش دستی سطح مخزن ، حذف خطای انسانی در اندازه گیری سطح مخزن  از جمله مزایای این پروژه است.

رئیس واحد مهندسی ابزار دقیق منطقه ادامه داد: تمام مراحل نصب، کابل کشی، کالیبره ترانسیمتر ها، برنامه نویسی منطقی و طراحی صفحات HMI توسط واحد ابزار دقیق این منطقه اجرا شد.