سومین نشست مشورتی تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومی تالاب بین المللی خورخوران در جزیره قشم

  در این نشست ضمن بررسی خروجی کارگاه های قبل ، اهداف اصلی ، اقدامات اولویت دار و نهاد های مسئول و همکار در حوزه های بندر خمیر و جزیره قشم در گروه های مشورتی مجددا بررسی و نهایی شد.   به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون در راستای تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی […]

 

در این نشست ضمن بررسی خروجی کارگاه های قبل ، اهداف اصلی ، اقدامات اولویت دار و نهاد های مسئول و همکار در حوزه های بندر خمیر و جزیره قشم در گروه های مشورتی مجددا بررسی و نهایی شد.

 

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

photo 2018 11 12 21 52 14photo 2018 11 12 21 52 09photo 2018 11 12 21 52 02photo 2018 11 12 21 51 58photo 2018 11 12 21 51 53photo 2018 11 12 21 51 49photo 2018 11 12 21 51 45photo 2018 11 12 21 51 33photo 2018 11 12 21 51 24photo 2018 11 12 21 51 20photo 2018 11 12 21 51 16photo 2018 11 12 21 51 11photo 2018 11 12 21 51 07photo 2018 11 12 21 51 02photo 2018 11 12 21 50 57photo 2018 11 12 21 50 53photo 2018 11 12 21 50 48photo 2018 11 12 21 50 39

در راستای تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی خورخوران سومین نشست مشورتی یک روزه تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب مذکور مورخه ۲۱/۰۸/۹۷ و مطابق دعوتنامه ارسالی در سالن فرمانداری جزیره قشم با حضور کلیه ذینفعان تالاب در دو حوزه بندر خمیر و جزیره قشم از جمله نمایندگان شوراها ، دهیاریها ی روستاهای حاشیه تالاب ، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط ، سازمان مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان برگزار گردید.

در این نشست ضمن بررسی خروجی کارگاه های قبل ، اهداف اصلی ، اقدامات اولویت دار و نهاد های مسئول و همکار در حوزه های بندر خمیر و جزیره قشم در گروه های مشورتی مجددا بررسی و نهایی شد.

در ادامه ،جداول پایش تالاب ، نهاد های مسئول و همکار به منظور بررسی روند انجام کار ، اصلاحات احتمالی و بازنگری در برنامه مدیریت در مراحل بعد از اجرای برنامه مدیریت تدوین شد.

در انتها توضیحاتی در خصوص اهمیت بحث زونبندی تالاب ، نقشه زیستگاه ها و تنوع گونه ای تالاب بین المللی خورخوران ارائه گردید.