سومین همایش استانی ما فقط یک زمین داریم در بندرعباس برگزارشد

این همایش با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برگزار شد . این همایش با دو هدف نهادینه سازی دوستی با طبیعتو شناخت طبیعت به عنوان نمونه ای از خلفت برگزارگردید به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، سومین همایش استانی ما فقط یک زمین داریم در بندرعباس با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست […]

این همایش با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برگزار شد . این همایش با دو هدف نهادینه سازی دوستی با طبیعتو شناخت طبیعت به عنوان نمونه ای از خلفت برگزارگردید

IMG 3234 ccba3324 b800 4ce2 9931 b8add48aa6051

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، سومین همایش استانی ما فقط یک زمین داریم در بندرعباس با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، معاون پژوهشی اداره کل اموزش وپروش استان و رئیس اداره آموزش وپروش ناحیه دو بندرعباس و… سایرمدعوین برگزار شد.
در این مراسم مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان که به عنوان یکی از مدعوین و سخنرانان دراین همایش حضورداشت وی در ابتدای سخنان خود از مسئولین ذیربط در برگزاری این همایش که خود نقش به سزایی در ترویج واشاعه فرهنگی زیست محیطی  برای نسل آینده درپی خواهد داشت تقدیرکرد.
وی ادامه داد:
بی شک برگزاری همایش ها ، دوره های آموزشی توسط اداره آموزش پرورش وحضور دلسوزان آگاه ، متعمد ومومن آن در جهت رشد وتوسعه وآگاه سازی از هرارگانی برای جامعه هدف (دانش آموزان) ما تاثیرات بسزایی دارد.
زندگی ما وابسته به سه عنصر آب ، خاک وهوا برای ادامه حیات سالم می باشد . اگر به آیات قرآن توجه داشته باشیم ازلحاظ اهمیت وزنی هم درکلمات بروبحر رعایت گردیده است .
در قران ۱۲ آیه به خشکی و۳۲ آیه به دریا اشاره شده است .  در روی کره زمین ۷۱درصد آب و۲۹ درصد خشکی وجوددارد . بخش از خاک ما کوهستانی بوده که از این ۲۹ در صد فقط یک سوم آن محلی استفاده  می باشد که می بایست تعادل بخشی را در آن رعایت نمائیم . جمعیت ما در روی کره زمین ۸ میلیارد نفرمی باشد که مجموعا در همین ۲۹ درصد زندگی می کنند،  از منابع آبی خود که میزان آن را ذکرکردیم کمتر از ۳درصد آب شیرین می باشد .
بدرستی ما فقط یک زمین داریم با محدویت منابع از این سه درصد تنها یک وهشت دهم در صد بصور ت یخچالها وتنها یک ودودهم  آن به عنوان آب های زیرزمینی ورودخانه می باشد که می بایست بطور بهینه از آن استفاده نمائیم .

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان تصریح کرد:
ما ۹۰در صد از آبهای زیرزمینی و رودخانه ای در کشور خود را مصرف می کنیم که ۸۰درصد ان دربخش کشاورزی  وده درصد دربخش های شرب وصنعتی استفاده می شود. با توجه به سیاست های غلط همه صنایع رامرکز کشانده وهم اکنون مشکلات آبی را پیش روداریم .
همه این مسائل ذکرشده  به  مدیریت محیط زیست ومنابع وچگونگی استفاده بهینه از پتانسیل ها وظرفیت ها برمی گردد.  کشورما دارای وضعیت خشک می باشد که بطور میانگین یک سوم بارندگی در دنیا را دارا می باشد. اما استان ما نسبت سایراستان ها کمترین میزان بارش را حداقل ۷۰میلمتر .حداکثر ۲۵۰میلمتر با میزان تبخیر ۳۰۰۰میلمتر راداریم که نگاهی آگاهانه به این امار وضعیت بارش را به خوبی نشان می دهد .
در بحث پسماند هم نسبت به سایرکشورها پیشرو هستیم در دنیا سرانه استفاده ازپسماند۷۰۰گرم ودرکشورما ۷۵۰گرم می باشد که این پنجاه گرم در نمودار عددی فاجعه بار می باشد .
بی شک با توجه به مسائل گفته شده بیشتر می بایست قدر همین زمین خودراداشته باشیم گاوشکران با سفربه کرات دیگر به این نکته رسیده اند که خداوند نعمتی را که درزمین قرار داده است در هیچ جا وجودندارد .
مادراستانی زندگی می کنیم که دارای تنوع زیستی بالایی دارد و ۱۹ منطقه حفاظت شده و نوار ساحلی به مساحت ۲۲۳۸ کیلومتر (با احتساب جزایر) ودارای یک اکوسیستم منحصربه فرد به نام مرجان را دارا می باشد. دارای دوخیرگاه زیست کره از ۹ ذخیرگاه کشور ( گنو ، حرا- خمیر) هستیم . نعمتی در شهرخود به نام دریا را داریم که با ورزش نسیم ازدریا به خشکی وبلعکس که باعث شده است که درخصوص  آلودگی هوا به جز ریزگرد را نداشته باشیم .
در کلام آخر فرزندان یا بهتر بگویم اینده سازان  ما در یک مقطع ۱۲ساله در آمورش وپرورش با حضور شما معماران انسان سازجامعه همراه هستند که خود فرصتی است تا باهمکاری یکدیگر نه به عنوان مقام یا مسئول بلکه به عنوان خدمتگزار محیط زیست استان بتوانیم چه ازلحاظ محتوا وچه از لحاظ نیروی کارشناسی در جهت آموزش بهتر،  نسل حاضررا برای آینده ای  بهتر، آگاه تر و مسئولیت پذیرتر نسبت به مسائل اجتماعی از جمله محیط زیست آماده نمائیم .
گفتنی است :
در این همایش رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد محیط زیست استان حضورداشتند