سومین کمیته ارزیابی در محیط زیست هرمزگان برگزار شد

در این کمیته سه طرح شیلاتی استان هرمزگان موردبررسی قرارگرفت به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون سومین کمیته ارزیابی به ریاست مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان واعضای آن در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد . در این کمیته سه طرح شیلانی از شهرستان قشم (دوطرح ) و بندرلنگه (یک طرح ) مورد بررسی […]

در این کمیته سه طرح شیلاتی استان هرمزگان موردبررسی قرارگرفت

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

سومین کمیته ارزیابی به ریاست مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان واعضای آن در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد . در این کمیته سه طرح شیلانی از شهرستان قشم (دوطرح ) و بندرلنگه (یک طرح ) مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسی نواقص طرح ها مطرح شد . که این نواقص از سوی این اداره کل به مجریان طرح ابلاغ و آنها مکلف به رفع آن می باشند