سید کامل کاملی(سرهنگ_کاملی)

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون در سال ۱۲۸۱ در #بندرلنگه متولد شد.اجدادش از سادات بودند و نسبش به محمد مصطفی(ص) می‌رسید به همین جهت او را سید کامل نام نهادند. باتفاق پدر که کسب تجارت داشت راهی هندوستان شد و بیست سال از جوانیش را در آنجا گذراند و در همان دیار در دانشکده […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

در سال ۱۲۸۱ در #بندرلنگه متولد شد.اجدادش از سادات بودند و نسبش به محمد مصطفی(ص) می‌رسید به همین جهت او را سید کامل نام نهادند. باتفاق پدر که کسب تجارت داشت راهی هندوستان شد و بیست سال از جوانیش را در آنجا گذراند و در همان دیار در دانشکده کشاورزی به تحصیل پرداخت و همزمان با روزنامه حبل المتین هم همکاری می نمود. سپس به میهن خود بازگشت.

در سال ۱۳۱۰ به خدمت شهربانی #بندرعباس در آمد سپس رهسپار آموزشگاه افسری شهربانی شد و توانست با رتبه اول از آموزشگاه فارغ التحصیل گردد. بعد از پایان دوره آموزشگاه در سال ۱۳۱۷ به ریاست شهربانی بندرعباس منصوب شد و سالها در این لباس خدمت نمود و اوضاع شهربانی را سروسامان داد. ۳۰ سال در اکثر شهرهای ایران با جدیت و علاقه انجام وظیفه نمود.
در سال ۱۳۴۱ با درجه سرهنگ تمام بازنشسته گردید. در دوران بازنشستگی به نوشتن مقالات و سرودن اشعار می‌پرداخت و اشعار اجتماعی و انتقادی خود را در روزنامه محلی به چاپ می رساند.
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۵۲دار فانی را وداع گفت و در شهر بندرعباس به خاک سپرده شد.
قصیده زیر به نام ” یادی از زمان خدمت ” به گویش بلوکی بندر لنگه می باشد که در خصوص بی وفایی مردم معاصرش سروده.

روزگاری که روزگارُم هُد

شهربانی هُد و مو کارُم هُد

سالها خُم رئیس اُدُم بندر

هفت اقلیم اختیارم هُد

پاسبان پیاده سیصدتا

چند تا هم دگر سوارُم هُد

خُم هُدُم یک رئیس صد در صد

کارمندان بیشمارُم هُد

فکر و هوشُم همیشه آزادُد

مو توکل به کردگارُم هُد

با همه خلق از غریب و خودی

خوی اخلاص و سازگارُم هُد

همه مخلص هُدت و لی ظاهر

تا زمانی که کار و بارُم هُد

بعد سی سال خدمت دولت

نام سرهنگی افتخارُم هُد

تا بُدم برکنار و باز نشست

خصم جونم بو هرکه یارُم هُد

هیچ مهر و وفا به جا شُـنَـوُو

مه کسانیکه انتظارُم هُد

وقتی از این جهان چدُم دو سه تا

دفتر شعر یادگارُم هُد

باز کامل دلُش خَشه که هنوز

زن و فرزند در کنارُم هُد
پی نوشت : دوستی می گفت در‌مراسم تشییع جنازه وی مارش و احترام نظامی توسط شهربانی اجرا شده است که نشان از نفوذ شخصیتی بالای وی داشته است