شاهکار بزرگ ستاره اسنوکر ایران؛ برد از نابغه اسنوکر جهان

حسین وفایى در مسابقات مقدماتى مسترز آلمان با نتیجه ۵ بر ٠ برابر رونی اُسالیوان قهرمان سرشناس و یکی از اسطوره‌ های این ورزش به پیروزی رسید. این یک برد تاریخی در مسابقات اسنوکر است

حسین وفایى در مسابقات مقدماتى مسترز آلمان با نتیجه ۵ بر ٠ برابر رونی اُسالیوان قهرمان سرشناس و یکی از اسطوره‌ های این ورزش به پیروزی رسید.

این یک برد تاریخی در مسابقات اسنوکر است