شرکت فولاد مادکوش موفق به اخذ گواهینامه رد پای کربن از سوی بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا گردید.

به گزارش ( صدای گامبرون ) ردپای کربن پروژه ای جهانی است که از سوی بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا، به انتشار گازهای گلخانه ای که بطور مستقیم و  یا غیر مستقیم از طریق: انسان های، کارخانجات، سازمان ها، خودروها، خدمات، محصول و … ایجاد می شوند، اشاره دارد و سازمان ها […]

به گزارش ( صدای گامبرون ) ردپای کربن پروژه ای جهانی است که از سوی بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا، به انتشار گازهای گلخانه ای که بطور مستقیم و  یا غیر مستقیم از طریق: انسان های، کارخانجات، سازمان ها، خودروها، خدمات، محصول وایجاد می شوند، اشاره دارد و سازمان ها و جوامع را ترغیب و تشویق می نماید تا با اندازه گیری و محاسبه سیستماتیک
دی اکسید کربن CO2 در چرخه زنجیره ارزش سازمان و چرخه عمر محصول، نسبت به کنترل و کاهش گازهای
گلخانه ای ناشی از عملکرد خود اقدام نمایند.

شرکت فولاد مادکوش در راستای مسئولیت های زیست محیطی خود هم راستا با مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی برگرفته از رویکرد توسعه پایدار، در این مسیر اقدام نموده و پروژه هایی را به منظور تعیین شاخص های قابل اطمینان و سازگار با پیامدهای زیست محیطی صنعت گندله سازی تعریف و پیگیری نموده است.

در تاریخ ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰ طی همایشمدیریت سبزکه با همت انجمن مدیریت سبز ایران و با حضور نمایندگان شرکت در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید، شرکت فولاد مادکوش با توجه به گزارش پروژه های انجام شده و در دست اقدام به بنیاد جهانی انرژی Energy Globe Foundation و جامعه مدیریت سبز اروپا  (EAGM)، موفق به دریافت گواهینامهمحاسبه رد پای کربنگردید.

همچنین در این مراسم با توجه به ارایه برنامه ها و اقدامات انجام شده در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بواسطه تببین پروژه های بهبود به بنیاد جهانی انرزی، برای نمایندگان این شرکت گواهینامه تایید صلاحیت کارشناس محاسبه ردپای کربن با عنوان  Carbon Saving Expert & Ambassador in Iran Energy Globe Foundation از سوی  بنیاد جهانی انرژی اعطا گردید.