ششمین فیلم سعید عامری با نام “از خاطرات آنها”، به مرحله تولید رسید.

از خاطرات آنها با موضوع “اعتیاد” و “آسیب های” حاصل از آن به تهیه کننده گی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تولید شد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون این مستند تجربی به زندگی زنان بزهکار و فریب خورده ی اعتیاد می پردازد. سعید عامری در خصوص فرم فیلم می گوید: “از خاطرات […]

از خاطرات آنها با موضوع “اعتیاد” و “آسیب های” حاصل از آن به تهیه کننده گی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تولید شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

این مستند تجربی به زندگی زنان بزهکار و فریب خورده ی اعتیاد می پردازد.

سعید عامری در خصوص فرم فیلم می گوید: “از خاطرات آنها بدون توجه به نشان دادن زنان بزهکار از نزدیک، تنها به سایه ها و صداها شان متوجه می شود. صداها همه جا حاضر اند؛ در نبود چهره ها. چهره هایی که همواره در رسانه ها به حقارت تصویر شده اند. اما من تصویر بهتری یافته ام: بی توجهی عام و خاص!”

سعید عامری از جمله فیلمسازان آوانگارد هرمزگان به شمار می رود که در میان هم دوره های خودش، مهمترین و مسلط ترین فیلمساز استان است.

عامری پیش از خاطرات آنها با ساخت آثاری از جمله “شکیبا”موفق به دریافت جایزه هایی در سطح استان و کشور شده اند.

عوامل فیلم از خاطرات آنها:

نوشته و کارگردانی: سعید عامری سیاهویی

تصویر و نور و پیوند: محمدرضا رکن الدینی

مشاور: امین درستکار

عکاس و دستیار تصویر: مینا حیدری

تهیه کننده: اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان هرمزگان