شعری از شاعر هرمزگانی تقدیم به پیشگاه سردار دلها

ایرج انصاری فرد از شاعران کانون شعر حوزه هنری استان هرمزگان ، قطعه شعری را به پیشگاه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم نمود تا در سر دشمن خیال خام افتاد از نو بنامت قرعه ی اعزام افتاد با حمله سخت سلیمانی دوباره تندیس شوم دیگر صدام افتاد هرچه تقلا کرد آخر غول […]

ایرج انصاری فرد از شاعران کانون شعر حوزه هنری استان هرمزگان ، قطعه شعری را به پیشگاه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم نمود

تا در سر دشمن خیال خام افتاد
از نو بنامت قرعه ی اعزام افتاد

با حمله سخت سلیمانی دوباره
تندیس شوم دیگر صدام افتاد

هرچه تقلا کرد آخر غول داعش
چون پشه ای در مشت تو در دام افتاد

بغداد را بعد از دمشق آزاد کردی
مهر تو کم کم در دل ایتام افتاد

با وحشت از کردار خود دشمن پشیمان…
تا تشت رسوایی شان از بام افتاد

از زینب آن شب تا سحر رخصت گرفتی
بیخود نبوده پس گذارت شام افتاد

بین تمام روزهای هفته تاریخ
روی بلیطت بهترین ایام افتاد

با خونبهای تو به رسوایی نقاب از
ماهیت زشت پسابرجام افتاد

در سینه قلب نان به نرخ روز خورها
با رفتن تو لحظه ای آرام افتاد