واحد بدون مجوز تولید چربی صنعتی

این واحد صنعتی غیرمجازتوسط افراد فرصت طلب و سودجواقدام به فعالیت می نمود که به مراجع قضایی معرفی گردید   به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان  به همراه  مامورین مرکز بهداشت یک واحد غیر مجاز تولید چربی (مغایر با قوانین و مقررات ماده  699 قانون حفاظت از خاک ، […]

s2
s3
s4
s5
s6
۷ 1
s8
s9
s10
s11
۱۲
s13
s14
s15
s16
s17
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
s27
s27 1
s28
s29
s30
s31
s31 1
s32
s33

این واحد صنعتی غیرمجازتوسط افراد فرصت طلب و سودجواقدام به فعالیت می نمود که به مراجع قضایی معرفی گردید  

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

 یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان  به همراه  مامورین مرکز بهداشت یک واحد غیر مجاز تولید چربی (مغایر با قوانین و مقررات ماده  699 قانون حفاظت از خاک ، ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۹۰ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ) از ضایعات دام ( ذوب کردن چربی حیوانی)  را در اراضی مربوط به حریم شهر بندرعباس شناسایی و با حضور در محل نسبت به بررسی موضوع و تنظیم صورتجلسه تخلف زیست محیطی اقدام گردید. در این واحد که فاقد پروانه تاسیس و موافقتنامه از ارگانهای مرتبط می باشد بدون رعایت موارد بهداشتی اقدام به ذوب ضایعات نموده و چربی در بشکه های فلزی ذخیره می گردید که آلودگی محیط را بدنبال داشته است. این  پرونده جهت پیگیری به مرجع محترم قضایی تحویل گردید.