صحبهای جالب مدیرکل بهزیستی هرمزگان در خصوص هفته مبارزه با مواد مخدر

صحبهای جالب مدیرکل بهزیستی هرمزگان در خصوص هفته مبارزه با مواد مخدر ،  دیدن این ویدئو به همه خانواده مخصوصا خانواده های در معرض آسیب توصیه می شود   برای دیدن این ویئو   اینجـــا کلیک کنید   عالیه حسن زاده ////

صحبهای جالب مدیرکل بهزیستی هرمزگان در خصوص هفته مبارزه با مواد مخدر ،  دیدن این ویدئو به همه خانواده مخصوصا خانواده های در معرض آسیب توصیه می شود

 

برای دیدن این ویئو

 

اینجـــا کلیک کنید

 

عالیه حسن زاده ////