صدها دلفین قربانی خطای ماهیگیران در فرانسه

فرانسه هم‌چون گذشته امسال نیز شاهد مرگ صدها دلفین در سواحل این کشور بود. بیش از ۷۰۰ پستاندار دریایی که اکثرا دلفین هستند در فاصله بین ژانویه و آوریل ۲۰۱۸ در سواحل مختلف در فرانسه جان خود را از دست دادند. جامعه محافظت از پستانداران دریایی در شهر لاروشل می‌گوید دلیل مرگ بسیاری از این […]

فرانسه هم‌چون گذشته امسال نیز شاهد مرگ صدها دلفین در سواحل این کشور بود.

بیش از ۷۰۰ پستاندار دریایی که اکثرا دلفین هستند در فاصله بین ژانویه و آوریل ۲۰۱۸ در سواحل مختلف در فرانسه جان خود را از دست دادند.

جامعه محافظت از پستانداران دریایی در شهر لاروشل می‌گوید دلیل مرگ بسیاری از این حیوانات صید اشتباهی ماهیگیران است.

بر اساس آمار جامعه محافظت از پستانداران دریایی از میان ۶۰۰ دلفین مرده در سواحل فرانسه، روی پوست ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن‌ها زخم‌های ناشی از صید اشتباهی ماهیگران دیده می‌شود.

دانشمندان علوم دریایی معتقدند که ۸۰ درصد از دلفین‌ها در دریا می‌‌میرند و تنها درصد کمی از آن‌ها بر روی سواحل جان خود را از دست می‌دهند.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط محققان علوم دریایی در زمستان سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰۰۰ موجود دریایی در تورهای ماهیگیری جان خود را از دست می‌دهند.

هلن پلتیه، یکی از محققان جامعه محافظت از پستانداران دریایی می‌گوید: «علاوه بر زخم‌های واضح سطحی بر روی این حیوانات دریایی، بعد از کالبد شکافی می‌فهمیم که به اعضای درونی این حیوانات نیز آسیب وارد شده است.»

اولیویه ون‌کنیه یکی دیگر از محققان جامعه محافظت از پستانداران دریایی معتقد است تغییراتی که در کشتی‌های صید ماهی برای بهینه کردن روش ماهیگیری و در نتیجه نجات دلفین‌ها تاکنون اعمال شده، موثر نبوده است.

دانشمندان علوم دریایی می‌گوید قوانین متفاوت حاکم بر ماهیگیری در مناطق مختلف اروپا یکی دیگر از موانع نجات جان دلفین‌ها است.

محققان جامعه محافظت از پستانداران دریایی معتقدند بهترین روش برای یافتن راه‌حل در جهت نجات جان دلفین‌ها همکاری دانشمندان و ماهیگران و حضور دانشمند بر روی کشتی‌های صید است.