صعود باشگاه همسنگاربه قله تشگر بام استان هرمزگان

این صعود به مناسبت روز بین اللمللی پیشگیری و سوءاستفاده از محیط زیست انجام شد باشگاه همسنگار تیم کوهنوردی باشگاه همسنگار در قالب تیمی ۲۷ نفره موفق به صعود قله تشگر، بام استان هرمزگان شد. این صعود به مناسبت روز بین اللمللی پیشگیری و سوءاستفاده از محیط زیست انجام شد. در این صعود که به […]

این صعود به مناسبت روز بین اللمللی پیشگیری و سوءاستفاده از محیط زیست انجام شد

باشگاه همسنگار تیم کوهنوردی باشگاه همسنگار در قالب تیمی ۲۷ نفره موفق به صعود قله تشگر، بام استان هرمزگان شد. این صعود به مناسبت روز بین اللمللی پیشگیری و سوءاستفاده از محیط زیست انجام شد.
در این صعود که به صورت برنامه دو روزه انجام گرفت تمام مسیر پاکوب قله تشگر به مسافت حدودا ۹ کیلومتر توسط کوهنوردان این باشگاه پاکسازی شد. در این صعود جهانگیر ناصری جلودار، جلال رئوفی وسط دار و مسِئول فنی، مهدی عارفه عقب دار و محمد افروشه راهنمای محلی گروه را بر عهده داشتند.
اعضای تیم صعود به قله تشگر ۱- لقمان رستمی ۲- رویا سالاری ۳- فاطمه سالاری ۴- مهدی ابراهیمی ۵- محمد چاچ ۶- فاطمه حسینی ۷- مهدی جعفری ۸- علی لشکری ۹- پوریا بهاری ۱۰- ابراهیم میرانی ۱۱- غلامعلی نیک اختر ۱۲- الهام اسکندری ۱۳- صادق ارشیا ۱۴- داریوش واحدی ۱۵- فاطمه ایزدپناه ۱۶-جواد جوداد ۱۷- سید جعفر رضایی ۱۸- سید مهدی موسوی ۱۹- حسین سالارزاده ۲۰- محمد زارعی ۲۱- آرزو ولایتی ۲۲- لقمان احمدی ۲۳- حسن عبدالهی ۲۴- شیما رستگاری می باشند.