طبس تا بندرعباس روی ریل

مهندس حسن ماسوری مدیرکل راه آهن شرق روی ریل راه آهن از طبس به بندرعباس سفر خواهد کرد تا سکان هدایت اداره کل راه آهن هرمزگان را در دست بگیرد، و جایگزین بزرگمرد راه آهن استان هرمزگان یعنی مهندس پورفخری شود. اینکه چرا وزارت راه و شهرسازی از نیروهای لایق بومی در همین اداره کل […]

مهندس حسن ماسوری مدیرکل راه آهن شرق روی ریل راه آهن از طبس به بندرعباس سفر خواهد کرد تا سکان هدایت اداره کل راه آهن هرمزگان را در دست بگیرد، و جایگزین بزرگمرد راه آهن استان هرمزگان یعنی مهندس پورفخری شود.

اینکه چرا وزارت راه و شهرسازی از نیروهای لایق بومی در همین اداره کل برای پست مدیرکلی استفاده نکرد جای سوال دارد، اما نکته حائز اهمیت این است که قطعا” این مدیرکل جدید باید از تجربیات چند ساله مهندس پورفخری استفاده کند تا بتواند در این اداره کل حساس و استراتژیک موفق عمل کند ، مخصوصا” در این زمان که به پایان سال و ورود مسافران به استان نزدیک میشویم. خدا قوت به مهندس پورفخری که سالها با تلاش شبانه روزی این اداره کل را به نحو احسنت مدیریت کرد و با آرزوی موفقیت برای آقای مهندس حسن ماسوری، مدیرکل جدید راه آهن هرمزگان
“بابک پارسا”