طرح برخورد با فاقدین پروانه کسب

  رئیس اداره اصناف و تشکلهای صنفی سازمان از طرح برخورد با متخلفین فاقد پروانه کسب خبر داد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون، یوسف ذاکری گفت : باتوجه به آغاز طرح پایش بازار در سطح استان کلیه واحد های بدون پروانه برای جلوگیری از پلمپ جهت دریافت پروانه کسب اقدام نمایند. یوسف ذاکری افزود […]

 

رئیس اداره اصناف و تشکلهای صنفی سازمان از طرح برخورد با متخلفین فاقد پروانه کسب خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون، یوسف ذاکری گفت : باتوجه به آغاز طرح پایش بازار در سطح استان کلیه واحد های بدون پروانه برای جلوگیری از پلمپ جهت دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.

یوسف ذاکری افزود : واحدهای شناسایی شده فاقد پروانه کسب که اخطاریه پلمپ را دریافت نموده اند می بایست ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.

وی اظهار داشت : در صورت عدم اقدام در مهلت قانونی لیست واحد های فاقد پروانه به پلیس نظارت بر اماکن ارسال تا جهت پلمپ واحدها اقدام نمایند.