طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه اعضاء « کارگروه فنی اشتغال و کار آفرینی دانشگاه » منصوب شدند

با حکم دکتر غلامعلی جاودان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و باستناد ابلاغیه معاونت محترم مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی احکام اعضاء « کارگروه فنی اشتغال و کارآفرینی دانشگاه» صادر گردید. این کارگروه با عضویت رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی، معاون درمان،  معاون بهداشتی، معاون […]

با حکم دکتر غلامعلی جاودان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و باستناد ابلاغیه معاونت محترم مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی احکام اعضاء « کارگروه فنی اشتغال و کارآفرینی دانشگاه» صادر گردید.

این کارگروه با عضویت رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی، معاون درمان،  معاون بهداشتی، معاون تحقیقات و فناوری، معاون غذا و دارو، رئیس دبیرخانه سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی، مدیر حراست و مدیر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ایجادگردید.

اجرایی شدن برنامه حمایت از تولید و اشتغال، استفاده کارآمد و توزیع عادلانه تسهیلات موضوع دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اجرای سیاستهای دولت مردمی، اشتغال آفرینی ، دستیابی به اهداف عالیه نظام سلامت و چشم¬ انداز مورد انتظار در استان برخی از اهداف ایجاد این کارگروه می باشد.