ظرفیت واحدهای آب معدنی استان هرمزگان ۱۵۰هزار متر مکعب در سال

  معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان گفت : در هرمزگان۱۱ واحد تولید کننده آب معدنی، فعالیت دارند ، ومیزان سرمایه گذاری این واحدها ۸۰میلیاردریال و اشتغالزایی آن را ۱۶۳ نفر است.  به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون :  تعداد جواز تاسیس های صادر شده آب معدنی موجود را، ۹   واحد عنوان کرد و افزود : میزان تولید […]

 

معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان گفت : در هرمزگان۱۱ واحد تولید کننده آب معدنی، فعالیت دارند ، ومیزان سرمایه گذاری این واحدها ۸۰میلیاردریال و اشتغالزایی آن را ۱۶۳ نفر است.
 به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون :  تعداد جواز تاسیس های صادر شده آب معدنی موجود را، ۹   واحد عنوان کرد و افزود : میزان تولید این طرحها با پیشرفت های فیزیکی مختلف با میزان سرمایه گذاری ۲۵۹ میلیارد ریال و ظرفیت ۶۵۲هزار متر مکعب درسال با اشتغالزایی ۱۵۵ نفر خواهد بود .

معاون امور صنایع سازمان  صنعت ، معدن وتجارت  استان هرمزگان گفت: اولویت واستراتژی سازمان در راستای برنامه‌ریزی توسعه صنعت آبهای معدنی استان جهت فر اهم نمودن فرصت‌ها و بررسی چالش‌های فضای کسب و کار ایده‌آل در تولید آب‌های معدنی با لحاظ نمودن مسائل زیست محیطی، بهداشتی ودرمانی و نگهداری و حمل و نقل مناسب در واحدهای بسته‌بندی آب معدنی می باشد.

رضوانی در پایان تصریح کرد: تولید کنندگان وصادر کنندگان آبهای معدنی وآشامیدنی استان باید به سمت استفاده از فناوری های جدید تولید و بسته بندی های مناسب آب های معدنی حرکت کنند .