عامری سیاهویی ، رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی؛انتخابات مهم ترین رخداد سیاسی – اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی؛ انتخابات مهم ترین رخداد سیاسی – اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی دانشگاه، محمود عامری سیاهویی رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی با بیان اینکه ریاست جمهوری اختیارات وسیعی در مدیریت کشور برعهده دارد، گفت؛ مردم باید در […]

رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی؛

انتخابات مهم ترین رخداد سیاسی – اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی دانشگاه، محمود عامری سیاهویی رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی با بیان اینکه ریاست جمهوری اختیارات وسیعی در مدیریت کشور برعهده دارد، گفت؛ مردم باید در انتخاب فرد اصلح دقت بیشتری داشته باشند.

عامری سیاهویی  با اشاره به اینکه یکی از انگیزه های انتخاباتی این است که حتی یک رای هم می تواند در سرنوشت کشور تاثیرگذار باشد، اظهار داشت؛  باید به دنبال فردی باشیم که عمل گرا و پاسدار خون شهدا باشد.

وی تصریح کرد؛ رئیس جمهوری موفق خواهد بود که مردمی باشد و از جنس خود مردم نه طرفدار یک جناح و طیف خاص بلکه به فکر اقتصاد و معیشت مردم باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی در پایان با اشاره به اینکه بعضی از خناسان و وسوسه گران داخلی و خارجی که حناشان بی رنگ شده است، بدنبال تحریم انتخابات هستند، اظهار داشت؛ با حضور حداکثری مردم در انتخابات و با قدرت و ایمان مردم نفس آنها قطع خواهد شد و به برکت خون شهدا پیشرفتهای شگرفی به دست جوانان مومن رقم خواهد خورد.

 

(مهسا پارسا)