علی اکسیر،مدیر عامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان : رسانه های هرمزگان آماده پوشش خبری رئیس جمهور

مدیر عامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان : بیش از ۱۵۰ رسانه مکتوب و پایگاه خبری اخبار مربوط به سفر رئیس جمهور را پوشش خواهند داد مدیر عامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان گفت: همزمان با سفر پر خیر و برکت رییس جمهور به هرمزگان بیش از ۱۵۰ رسانه مکتوب و پایگاه خبری […]

مدیر عامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان : بیش از ۱۵۰ رسانه مکتوب و پایگاه خبری اخبار مربوط به سفر رئیس جمهور را پوشش خواهند داد

مدیر عامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان گفت: همزمان با سفر پر خیر و برکت رییس جمهور به هرمزگان بیش از ۱۵۰ رسانه مکتوب و پایگاه خبری اخبار مربوط به این سفر را پوشش خواهند داد.علی اکسیر گفت:با توجه به سفر نمایندگان ویژه رییس جمهور به شهرستانها خبرنگاران و عکاسان با آمادگی کامل اخبار رو بصورت مکتوب وتصویری مخابره خواهند کرد.عضو هیات مدیرخانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان افزود:امیدواریم توجه به مشکلات رسانه ها و خواسته های آنان از جمله اختصاص تسهیلات ویژه مالی ،مسکن خبرنگاران و احداث مجتمع ویژه رسانه های محلی و پایگاه های خبری مد نظر قرار گیرد.اکسیر گفت:متاسفانه نبود چاپخانه مطبوعات در هرمزگان باعث مشکلات زیادی برای رسانه ها شده از این رو درخواست می کنیم در مصوبات بخش فرهنگ و هنر به این مورد توجه ویژه شود.مدیر عامل خانه مطبوعات خاطر نشان کرد:در استان هرمزگان بیش از ۱۸۰ رسانه دارای مجوز هستند که برخی از آنهابه دلیل مشکلات مالی و هزینه چاپ بصورت نامنظم فعالیت می کنند.

 

بابک پارسا ////