فراخوان طراحی نماد عروسکی پلنگ ایرانی منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در اطلاعیه ای از هنرمندان سراسر کشور خواست تا طرح های پیشنهادی خود برای نماد عروسکی پلنگ ایرانی را به این واحد ارسال کنند. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، با توجه به ضرورت اجرای […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در اطلاعیه ای از هنرمندان سراسر کشور خواست تا طرح های پیشنهادی خود برای نماد عروسکی پلنگ ایرانی را به این واحد ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، با توجه به ضرورت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست و در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس به صورت داوطلبانه با امضای تفاهم نامه ای حفاظت از ذخیرهگاه زیستکره «گنو» را بر عهده گرفت.

یکی از مفاد این تفاهم نامه مشارکت در اجرای برنامه حفاظت از گونههای در معرض خطر و استفاده از روشهای نوین حفاظتی در منطقه بود، از این رو شرکت نفت ستاره خلیج فارس حمایت از پلنگ ایرانی کوه گنو را نیز بر عهده گرفته است.

در راستای جلب توجه ها به این گونه در حال انقراض روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در اطلاعیه ای از تمامی هنرمندان سراسر کشور خواسته است تا با ارسال آثار در مسابقهی طرحی نماد عروسکی پلنگ ایرانی شرکت کنند تا طرح برگزیده پس از داوری، به عنوان عروسک ساخته و به نفر برتر هدیهای نفیس اهدا شود.

گفتنی است آدرس ایمیل pr.pgsoc97@gmail.com و نشانی: «بندرعباس، کیلومتر ۱۳ محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارسواحد روابط عمومی  و امور بین الملل» به عنوان راههای ارتباطی برای ارسال آثار معرفی شده است.