فرماندار بندرعباس : ارزیابی عملکرد عمرانی دستگاههای اجرایی شهرستان در قالب ۶ شاخص عمرانی صورت پذیرفت

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون : احمد پویافر فرماندار در حاشیه برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهار داشت: در راستای تهیه گزارش عملکرد عمرانی دستگاههای اجرایی شهرستان بندرعباس در مقطع ۱۲ ماهه سال ۹۶ تعداد ۱۸۴ پروژه با اعتبار مصوب ۱۴۹۸ میلیارد ریال توسط کمیته نظارت شهرستان مورد بازدید قرار گرفت که عملکرد […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون : احمد پویافر فرماندار در حاشیه برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهار داشت: در راستای تهیه گزارش عملکرد عمرانی دستگاههای اجرایی شهرستان بندرعباس در مقطع ۱۲ ماهه سال ۹۶ تعداد ۱۸۴ پروژه با اعتبار مصوب ۱۴۹۸ میلیارد ریال توسط کمیته نظارت شهرستان مورد بازدید قرار گرفت که عملکرد عمرانی دستگاههای اجرایی براساس شش شاخص کیفیت ، دستیابی به اهداف ، نحوه اجرا ، علل تاخیر ارجاع کار و تحقق خاتمه ارزیابی شد .

وی در ادامه افزود : این ارزیابی عملکرد به منظور آگاهی مدیران از چگونگی رعایت اهداف و برنامه های پیش بینی شده و همچنین نحوه رعایت استانداردها و ضوابط نظام فنی و اجرایی ، کمک به اصلاح و بهبود روش های اجرایی و ارتقاء شاخص های کیفیت اجرا و مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی صورت گرفته است .

نماینده عالی دولت در شهرستان در ادامه بیان داشت : مدیران باید مباحث نظارتی را به طور جدی پیگیری کرده تا به پیشرفت و ارتقاء کیفی پروژه های عمرانی منجر شود .

فرماندار بندرعباس در پایان تصریح کرد :برنامه ریزی درون اجرایی ، زمان بندی اجرای طرح ها ، اشرافیت و آگاهی کافی بر پروژه ها ، نظارت مستمر به همراه تلاش جدی برای رفع موانع و مشکلات را از شاخص های موفقیت دستگاههای اجرایی می باشد .
“بابک پارسا”