فرماندار قشم: ریل گذاری مطمئن قطار توسعه با گسترش درآمدهای مالیاتی ممکن می شود

فرماندار شهرستان قشم گفت: تغییر مسیر قطار توسعه کشور به ریل مطمئن و تمرکز زدایی از منابع محدود فنا پذیر و افزایش درآمدهای پایدار و مولد با گسترش فرهنگ مالیاتی و تشریح خدمات بنیادی این حوزه به عموم مردم بویژه فعالین اقتصادی، دنبال شود. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، دکتر علیرضا نصری در […]

فرماندار شهرستان قشم گفت: تغییر مسیر قطار توسعه کشور به ریل مطمئن و تمرکز زدایی از منابع محدود فنا پذیر و افزایش درآمدهای پایدار و مولد با گسترش فرهنگ مالیاتی و تشریح خدمات بنیادی این حوزه به عموم مردم بویژه فعالین اقتصادی، دنبال شود.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، دکتر علیرضا نصری در بازدید از معاونت اداره کل مالیاتی هرمزگان در شهرستان ضمن تبریک روز مالیات و قدردانی از تلاش های مجموعه مدیریت حسابرسی قشم افزود:  پرداخت مالیات توسط صاحبان مشاغل و سرمایه با بکار گیری همه ابزارهای آموزشی ، اطلاع رسانی ممکن برای آگاهی بخشی اثرات بی نظیر آن در پیشرفت و توسعه پایدار  به فرهنگی فراگیر و مطالبه عمومی تبدیل شود.

فرماندار شهرستان قشم با اشاره به فعالیت سازمان منطقه آزاد در شهرستان و قوانین معافیت مالیاتی اینگونه مناطق تصریح کرد: ظرفیت های متنوع بخش سرمایه گذاران حوزه های مختلف صنعتی،  گردشگری، تجاری و شیلات، می توانند از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قوانین جاری کشور بهره مند شوند.

در بخشی از این بازدید معاون اداره کل مالیاتی هرمزگان و مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان قشم گفت: فلسفه وجودی مدیریت امور مالیاتی و تشکیلات مرتبط تنها برای وصول مالیات نیست و فعالین اقتصادی ما را به عنوان بازویی در خدمت خودجهت بهره مندی از تسهیلات و معافیت های مالیاتی پیش بینی شده درقانون ببینید.

رضا کوهستانی افزود: صاحبان املاک تجاری،  مشاغل و  اشخاص حقوقی با ثبت و تسلیم اظهار نامه الکترونیکی در موعد مقرر می توانند از تسهیلات و معافیت های مالیاتی بهره مند شوند.

مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان قشم ادامه داد:۳۷۰۰نفر از مودیان فعال در بخش مشاغل جزیره نسبت به  تسلیم اظهار نامه الکترونیکی عملکرد ۱۳۹۹خویش اقدام نموده اند

کوهستانی رقم سال گذشته را ۳۶۰۰ فقره ذکر و از نماینده عالی دولت در شهرستان درخواست پیگیری و مساعدت برای راه اندازی اتاق اصناف در سطح شهرستان با توجه به تعدادزیاد اصناف و فعالین اقتصادی جهت بهره مندی از مزایا و تسهیلات قانونی و در جهت تسهیل ارتباط بیشتر و اطلاع رسانی تکالیف و قوانین مالیاتی را نمودند.

او تصریح کرد: تعداد زیاد کسبه شهرستان وساماندهی آنان جهت بهره مندی از قوانین معافیت مالیاتی را برای فعالین اقتصادی موثر می باشد