فراخوان؛

قابل توجه معرفی شدگان مرحله اول یازدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

معرفی شدگان مرحله اول یازدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ به سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه مراجعه نمایند.

قابل توجه معرفی شدگان مرحله اول (سه برابر ظرفیت) یازدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ” به اطلاع آن دسته از شرکت کنندگان یازدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی که در کارنامه صادره از سوی جهاد دانشگاهی، جهت انجام بررسی مدارک معرفی شده اند می رساند ؛ جهت اگاهی از زمان دقیق انجام بررسی مدارک و همچنین مدارک مورد نیاز، از روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ به سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه مراجعه نمایند.