قسمت اول نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان با اصحاب رسانه بخش اول صحبتهای مدیرکل

قسمت اول  نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان با اصحاب رسانه     بخش اول صحبتهای مدیرکل برای دیدن این ویدئو   اینجا کلیک کنید   بابک پارسا

قسمت اول  نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان با اصحاب رسانه    

بخش اول صحبتهای مدیرکل

برای دیدن این ویدئو

 

اینجا کلیک کنید

 

بابک پارسا