قسمت سوم نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان با اصحاب رسانه بخش سوم صحبتهای مدیرکل

قسمت سوم نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان با اصحاب رسانه بخش سوم صحبتهای مدیرکل   برای دیدن این ویدئو     اینجا کلیک کنید

قسمت سوم نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان با اصحاب رسانه بخش سوم صحبتهای مدیرکل

 

برای دیدن این ویدئو

 

 

اینجا کلیک کنید