کشف یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول در بندرخمیر

حجت قاسمی رییس حفاظت محیط زیست شهرستان بندر خمیر از کشف یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول در منطقه حفاظت شده کشار از توابع بندرخمیر خبر داد قاسمی بیان کرد :در پی گزارش مردمی مبنی بر حضور شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات منطقه حفاظت شده کشار سریعاً مراتب در دستور کار یگان محیط زیست […]

حجت قاسمی رییس حفاظت محیط زیست شهرستان بندر خمیر از کشف یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول در منطقه حفاظت شده کشار از توابع بندرخمیر خبر داد
قاسمی بیان کرد :در پی گزارش مردمی مبنی بر حضور شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات منطقه حفاظت شده کشار سریعاً مراتب در دستور کار یگان محیط زیست شهرستان بندرخمیر قرار گرفت که مامورین این اداره با کمک مردمان محلی به منطقه فوق الذکر عزیمت نموده که پس از طی مسافتی در منطقه مذکورمتوجه مخفیگاه شکارچیان غیر مجاز شدیم که با رعایت ملاحظات حفاظتی ایمنی و پس از بررسی در نزدیکی مخفیگاه موفق به کشف یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول شدیم
رییس حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر افزود :ادوات کشف وضبط شده جهت سیرمراحل قانونی
تحویل مراجع قضایی شدند