لاستیک سوزی در سطح شهر بندرعباس محدوده بلوار امام حسین و اتوبان شهید رجایی

موارد مذکور جهت پیگیری قانونی به دستگاههای ذیربط ار جاع شد

طی پایش وکنترل اداره پایش و نظارت محیط زیست هرمزگان در تاریخ ۰۳ / ۱۱ / ۱۴۰۲ ، آلودگی هوا ناشی از سوزاندن لاستیک های فرسوده در خیابان منتهی به مجتمع خدمات رفاهی نارگیل در بلوار شهید رجایی بندرعباس مشاهده و گزارش گردیده است.
از آنجا که سوختن لاستیک با توجه به مواد تشکیل دهنده آن می تواند مخاطرات بسیار زیادی به همراه داشته باشد و گازهای آلاینده آن از جمله اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای کربن، هیدروکربنهای آروماتیک و چندحلقه ای که بر اثر لاستیک سوزی ایجاد می شود موجبات تهدید سلامت عمومی را فراهم می نماید، که در این خصوص اداره پایش ونظارت محیط زیست هرمزگان موارد مشاهده شده جهت پیگیری قانونی به دستگاه های ذیربط اعلام کرد .