ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک ؛ اقامتگاه بوم گردی در شهر کوهیج به زودی افتتاح میشود

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبروه : ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک در حاشیه بازدید از محل اقامتگاه بوم گردی در شهر کوهیج گفت توسعه اقامتگاه بوم کردی در سطح شهرستان بستک سبب تقویت محلی اقتصاد روستایی وگردشگری می شود . وی خاطر نشان کرد در ایجاد اقامتگاه […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبروه : ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک در حاشیه بازدید از محل اقامتگاه بوم گردی در شهر کوهیج گفت توسعه اقامتگاه بوم کردی در سطح شهرستان بستک سبب تقویت محلی اقتصاد روستایی وگردشگری می شود . وی خاطر نشان کرد در ایجاد اقامتگاه های گردشگری را حفظ معماری بومی وسنتی واشتغال پایدار دانست و بر توسعه این قبیل طرح ها در شهرستان تاکید نمود

شایان ذکر است : این واحد دارای ۲ بنای ساختمانی ۳ واحد اقامتی وظرفیت اسکان ۳۰ نفر می باشد وبا افتتاح آن برای ۱۵ نفر شغل ایجاد شده است

53b8d98d 1ee7 42cb a50a c49c1ed8894297d4d22d 54cb 4a03 bc98 20a8f399df55233c9daf 0f05 4e94 a0fb 01e322efe28e240dadb8 9990 4ce7 a860 d3ae813ac67219002caa 4f1f 4d20 986a 28a058488ff913845270 b312 455b 8831 742d91f35fe4ce162b7a fe7d 444a a0ca f39c01bb3b9fd0296117 f94f 4589 8104 bb4f01cfa601بابک پارسا ///