مانور اطفاء حریق و امداد در مخازن ذخیره مشتقات نفتی /خادمی؛ انجام ۱۲ مانور باموضوعات مختلف تا پایان سال جاری در بندر شهید رجایی

ایوب خادمی بندری”  ایجاد ایمنی پایدار در پایانه های نفتی به منظور آمادگی در مقابله با حوادث حریق را از اهداف این مانور اعلام کرد و بیان داشت: سنجش توان عملیاتی و ایجاد مهارت و هماهنگی بین نیروهای امدادی و سنجش کارایی تجهیزات اطفایی همراه در شرایط مختلف می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرد. خادمی […]

ایوب خادمی بندری”  ایجاد ایمنی پایدار در پایانه های نفتی به منظور آمادگی در مقابله با حوادث حریق را از اهداف این مانور اعلام کرد و بیان داشت: سنجش توان عملیاتی و ایجاد مهارت و هماهنگی بین نیروهای امدادی و سنجش کارایی تجهیزات اطفایی همراه در شرایط مختلف می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرد.

خادمی با اشاره به سناریوی ترسیم شده برای  مانور  مخازن نفتی گفت: در مخزن سقف ثابت یکی  از پایانه نفتی  مستقر در بندر شهید رجایی بشکل فرضی  آتش سوزی و انفجار صورت گرفته که نیروهای امدادی با حضور در محل و انجام اقدامات  در شرایط گوناگون توان عملیاتی و تجهیزاتی خود را مورد آزمایش قرار دادند.

وی با بیان اینکه  بر اساس برنامه زمانبندی طرح ریزی شده، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲ مدل مانور در سطوح و با سناریوهای در بندر شهید رجایی برگزار خواهد شد تصریح کرد: در خرداد ماه سال جاری نیز سه مورد مانور بدون اطلاع قبلی با سناریوهای مختلف از جمله حریق تجهیزات بندری(ترانستینر) و امداد و نجات (برق گرفتگی)، حریق تانکر نفتی و حریق محوطه کانتینری بطور همزمان در سه نقطه مجزا از مجتمع بندری شهید رجایی در ساعات اولیه اجرا تا توان عملیاتی آتش نشانان بندر بنحو جدی مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ مانور مورد اشاره با مشارکت تیم آتش نشانی بندر شهیدرجایی، پدافند غیرعامل ، HSE ،  درمانگاه، یگان حفاظت، حراست، اداره ارتباطات، دستگاه نظارت بندر خلیج فارس  و همکاری پایانه نفتی بخش خصوصی برگزار شد.