ما شا الله خنجی ، از برنامه های مشترک اداره میراث فرهنگی ومحیط زیست خبر داد

ما شا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک امروز در حاشیه بازدید از تصاویر حیات وحش در اداره محیط زیست شهرستان بستک وی با اشاره به نقش آموزش وفرهنگ سازی در حفظ محیط زیست وطبیعت گردی براجرای برنامه های آموزشی وفرهنگی در خصوص مسایل محیط زیست وطبیعت گردی که یکی […]

ما شا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک امروز در حاشیه بازدید از تصاویر حیات وحش در اداره محیط زیست شهرستان بستک وی با اشاره به نقش آموزش وفرهنگ سازی در حفظ محیط زیست وطبیعت گردی براجرای برنامه های آموزشی وفرهنگی در خصوص مسایل محیط زیست وطبیعت گردی که یکی از برنامه های مشترک اداره میراث فرهنگی ومحیط زیست است تاکید نمود. وی در پایان از تعامل بسیار خوب دهقانی رئیس اداره محیط زیست  وهمکارانشان با اداره میراث فرهنگی از زحمات وتلاشهای شبانه روزی محیط بانان  آن ها را خط مقدم حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور دانست

00000002