متخلفین زنده گیری پرندگان وحشی در شهرستان بستک دستگیرشدند

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان بستک با موفقیت انجام شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مصطفی سالارحسینی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک بابیان اینکه :  طی گشت وکنترل شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان ، موفق به دستگیری سه نفرمتخلف زنده گیری پرندگان وحشی  درمناطق […]

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان بستک با موفقیت انجام شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مصطفی سالارحسینی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک بابیان اینکه :  طی گشت وکنترل شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان ، موفق به دستگیری سه نفرمتخلف زنده گیری پرندگان وحشی  درمناطق آزاد آن شهرستان شدند.  دراین راستا از متخلفین یک قطعه پرنده (هوبره )  کشف وضبط شد ودودستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد. در ادامه این ماموریت  متخلفین تحویل مرجع قضایی شدند واین پرونده در حال پیگیری می باشد.