مدیران باید از نقش و جایگاه واقعی روابط عمومی ها آگاه باشن

دکتر ناجی در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تاکید کرد: مدیران باید از نقش و جایگاه واقعی روابط عمومی ها آگاه باشند/ روابط عمومی می تواند جایگاه دستگاه را ارتقاء بخشد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: باید جایگاه روابط عمومی در دستگاه ها به […]

دکتر ناجی در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تاکید کرد:

مدیران باید از نقش و جایگاه واقعی روابط عمومی ها آگاه باشند/ روابط عمومی می تواند جایگاه دستگاه را ارتقاء بخشد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: باید جایگاه روابط عمومی در دستگاه ها به درستی تبیین شود و مدیران از نقش واقعی و عمکلرد آنها آگاه شوند.

دکتر سعید ناجی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، افزود: جایگاه روابط عمومی در دستگاه های دولتی به درستی تبیین نشده و به نقش موثر و کلیدی آن توجه نگردیده است.

وی خاطر نشان کرد: شرح وظایف و عملکرد روابط عمومی در برخی از دستگاه ها روشن و برجسته نیست و این نشانگر عدم آشنایی مدیران به نقش و وظایف ذاتی این حوزه است که موجب می شود در بعضی مواقع شاهد این باشیم که از افراد ناکارآمد در روابط عمومی ها استفاده شود.

ناجی تصریح کرد: نگاه نادرست مدیران به روابط عمومی دستگاه ها موجب می شود که افرادی در این حوزه قرار گیرند که آشنایی با وظایف و فعالیت های اصلی و ذاتی روابط عمومی ندارند و در نتیجه عملکرد خوبی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه افراد فعال در عرصه روابط عمومی باید بتوانند موجب تقویت این جایگاه در دستگاه ها شوند، افزود: روابط عمومی فعال و توانمند می تواند مدیران را متقاعد کنند تا این حوزه به جایگاه واقعی خود برسد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بیان کرد: در حال حاضر روابط عمومی های استان از جهت کمی، تعداد نیرو و تجهیزات و از لحاظ کیفی مانند دانش و تجربه لازم هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند.

ناجی تصریح کرد: زمانی که نقش و جایگاه روابط عمومی به درستی در مجموعه تعریف نشده باشد موجب کاهش عملکرد مدیر و به تبع دستگاه مربوطه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حوزه روابط عمومی هر آنچه که در حال ارائه می باشد حاصل میزان توجه و نگاه مجموعه و مدیران به این حوزه است اگر دستگاهی عملکرد خوب و مناسبی ندارد باید نگاه خود را به روابط عمومی مجموعه تغییر دهد.

وی تاکید کرد: روابط عمومی، ابزارکار و عصای دست مدیران مجموعه است و می تواند جایگاه دستگاه را ارتقاء بخشد و نقش واقعی خود را ایفا کنند.

“بابک پارسا”